Vezetői és üzleti coaching: új vezetőfejlesztő módszertan

A szervezetek életében örök, de mégis kiemelt fontosságú téma a vezetőik fejlesztése. Vállalattól függetlenül a vezetők központi szerepet játszanak a cégek sikerességében és eredményességében, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan fejlesztjük kompetenciáikat, erősségeiket és készségeiket.

 

A jól ismert, de hosszú távon egyre kevésbé hatékony módszerek (tréning, e-learning, csapatépítés stb.) mellett megjelent a coaching, amely teljesen más szemléletet hoz a munka világába a munka- és szervezetpszichológia tudományán keresztül. A coaching egyik legkiemeltebb válfaja a vezetői és üzleti coaching módszertana. E technika segít a vezetőknek (coachee-knek) a személyes hatékonyságuk növelésében, a teljesítménycéjluk elérésében és a személyes elégedettségük erősítésében, miáltal az egész szervezet hatékonysága nő.

De mégis hogyan járul hozzá e módszer a vezetők sikerességéhez?

Coaching során a vezetőnek lehetősége nyílik arra, hogy pszichológus szakember segítségével fejlessze az önismeretét, tudatosítsa az erősségeit és fejlesztendő területeit. Autentikus, a vezető személyes értékrendjével és erősségeivel összhangban lévő célokat tűznek ki, és cselekvési terveket készítenek.

A coachee céljainak elérését vezetői gyakorlatok segítik, amelyek fejlesztik a gondolkodásmódját és az érzelmi intelligenciáját. Emellett a célok eléréséhez hozzájáruló környezeti tényezőket is képes lesz tudatosan alakítani. A coach támogatásával a vezető képes lesz sikert generáló szokásokat felvenni, és megoldásokat bevezetni a hétköznapjaiba az élete minden területén. Mindezt az új szokások és technikák mentális begyakorlásával, a változás útjában álló belső kétségek csökkentésével, illetve az érzései hatékonyabb kezelésével éri el.

Ezáltal elmondható, hogy a coachee pozitív érzelmi állapota erősödik, hiszen saját magától és a környezetétől folyamatos visszacsatolást tapasztal az elért eredményekről.

Ez egy professzionális, de mégis közvetlen, inspiráló munkakapcsolat, ahol a coach „fogja a vezető kezét”, végig kíséri a siker felé vezető úton. A folyamat során a vezető egész idő alatt aktív szereplőként fejleszti és változtatja meg a rosszul berögzült magatartásmintákat, melyek addig automatikusan, sémaszerűen működtek.

Munka- és szervezet szakpszichológusként, illetve üzleti és vezetői coaching-pszichológusként a személyisegfejlesztés során célom egy olyan bizalommal teli, konstruktív és szakmailag hiteles légkör megteremtése, ahol a hozzám fordulók olyan professzionális segítséget kapnak, amellyel tartós viselkedésváltozást érhetnek el, alakíthatják a munkahelyi és személyes életük minőségét.


Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: pinterest
Megosztás itt: tumblr
Megosztás itt: email

Korábbiak - Pszichológia

HR News Today hírlevél

.

Közösségi média

ABOUT

Copyright © [current_year] [site_title] | Powered by Webforu

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Scroll to Top