Adatkezelési tájékoztató

A PREMIUM BUSINESS MEDIA KFT. HONLAPJAIVAL ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL, TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN

Legutolsó frissítés: 2020.08.13.

A Premium Business Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 16. I. em. 5/A.; Cg.: 01-09-359242; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és a Szolgáltató által azokon keresztül nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

1. Fogalmak

Szolgáltató

A Premium Business Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Szentkirályi utca 16. I. em. 5/A.; Cg.: 01-09-359242;), aki a Honlapot üzemelteti.

Honlap

A www.behaviour.hu  domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

Felhasználó

A Honlapot vagy azok valamelyikét meglátogató személy.

Honlap ÁFF

A Honlap általános felhasználási feltételei, amelyek a Honlapon közzétételre kerültek és amelyek részletesen szabályozzák, hogy a Felhasználók hogyan jogosultak a Honlapot és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe venni.

 

2. Mi a jelen adatkezelés tájékoztató célja?

A Honlap használatának szabályait a Honlap ÁFF tartalmazza, amely valamennyi itt nem rendezett kérdésben alkalmazandó. A Honlap és szolgáltatásai használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Honlap ÁFF feltételeinek megfelelő szerződés jön létre. A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató a Honlapon megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak.

A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

 

3. Mi a Honlap célja?

A www.behaviour.hu Honlapon a Felhasználók regisztráció nélkül tájékozódhatnak a Szolgáltató termékeiről és szolgáltatásairól. A Honlap látogatása során a Felhasználóknak lehetősége nyílik eseményekre való jelentkezésre, a hírlevélre való feliratkozásra vagy ajánlatkérésre is.

 

4. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató?

A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

5. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon történő megjelenítésével teszi közzé.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

 

6. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv13/A. §).

 

6.1. A www.behaviour.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató a Honlapon egyrészt a lenti automatikusan gyűjtött adatokat kezeli, másrészt pedig a Felhasználó regisztrációjával kapcsolatos adatokat kezeli. A Honlappal kapcsolatos adatkezelés magában foglalja Az év HR vezetője szavazás jelöltjeire/nyerteseire, és Az év HR vezetője szavazóira vonatkozó adatkezeléseket is.

 

6.1.1. A Honlapon regisztráló személyekkel kapcsolatos adatkezelés

A Felhasználó a Honlapon elérhetőségi adatai megadásával regisztrálhat a Honlapra, a regisztrációt követően pedig a későbbiekben lehetősége nyílik a Karrierszkenner adatbázis tagjává válni, ha az ehhez szükséges adatlapot is kitölti a megfelelő adatokkal a lentiek szerint. A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli ezzel kapcsolatban a Felhasználóról:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Telefonszám

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

E-mail cím

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Felhasználónév

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Jelszó

Érintett

a) Kapcsolattartás

b) Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

 

6.1.2. A Karrierszkenner adatbázis tagjaival kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató a Karrierszkenner adatbázis alapjául szolgáló adatlapot kitöltő személy alábbi adatait kezeli a Honlapon:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

a) B2B jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti szakmai kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Beosztás

Érintett

a) B2B jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti szakmai kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Utolsó munkahely

Érintett

a) B2B jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti szakmai kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Karrier útvonal

Érintett

a) B2B jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti szakmai kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Végzettség

Érintett

a) B2B jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti szakmai kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Iskolák

Érintett

a) B2B jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti szakmai kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Publikációk, díjak, tagságok

Érintett

a) B2B jellegű adatbázis szolgáltatás biztosítása; személyek közötti, valamint személyek és cégek közötti szakmai kapcsolatok átláthatóvá és kereshetővé tétele

b) Piaci szereplők tájékoztatása, információk megosztása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

 

6.1.3. Az év HR vezetője szavazás jelöltjeivel/nyerteseivel, illetve Az év HR vezetője szavazás szavazóival kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató minden évben szavazást hirdet a Felhasználók számára, ezen szavazás jelöltjeivel és későbbi nyerteseivel kapcsolatosan pedig az alábbi adatokat kezeli a Honlapon:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

a) Azonosítás

b) Kapcsolattartás

c) Szavazáshoz szükséges információk összegyűjtése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Születési idő, hely

Érintett

a) Azonosítás

b) Kapcsolattartás

c) Szavazáshoz szükséges információk összegyűjtése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Lakcím

Érintett

a) Azonosítás

b) Kapcsolattartás

c) Szavazáshoz szükséges információk összegyűjtése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Elmúlt egy évben elért eredmények, információk

Érintett

a) Azonosítás

b) Kapcsolattartás

c) Szavazáshoz szükséges információk összegyűjtése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

A szavazatot leadók személyes adatait – az email címükön és nevükön kívül, email-en történő szavazás esetén – nem kezeljük. Kérjük, ne adjon meg a szükségesnél több személyes adatot, amikor szavazatát leadja. A szavazás elsősorban a közösségi média felületein létrehozható szavazás funkció használatával kerül lebonyolításra, az emailen történő szavazási lehetőség kiegészítő jellegű. A szavazatot leadók személyes adatait a szükséges célon (szavazat megállapítása) kívül semmilyen formában nem kezeljük. Az adatkezelés tehát az alábbi adatokra terjed ki, emailen szavazók esetében:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Email cím

Érintett

a) Szavazáshoz szükséges információk összegyűjtése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Szavazás lezárultáig

Név

Érintett

a) Szavazáshoz szükséges információk összegyűjtése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Szavazás lezárultáig

 

A közösségi média platformokon keresztül leadott adatokat a szolgáltató nem kezeli, pusztán a végső eredmény számát veszi át a szavazásokból. Egyebekben a közösségi média felületeteken megvalósuló adatkezelésekről, az adott közösségi weboldal/applikáció adatvédelmi menüpontjában olvashat részletesebben.

 

6.2. A Szolgáltatótól ajánlatot kérők, potenciális vevők kapcsolattartói adatainak kezelése

A Szolgáltató a tőle árajánlatot kérő potenciális vevő kereskedők és viszonteladók adatait ajánlat küldési, és azzal kapcsolatos kapcsolattartási célra kezeli. A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli az ajánlatkérő potenciális vevők kapcsolattartói tekintetében:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

név

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Azonosítás

c) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

e-mail cím

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

Foglalkoztató neve, címe (csak céges ajánlatkérő esetében)

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Azonosítás

c) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

Telefonszám

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

Beosztás

Ajánlatkérő

a) Ajánlat küldése

b) Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

 

A Szolgáltató jogos érdekének megjelölése:

Ajánlatkérők, potenciális vevők esetén a kérésre történő ajánlat küldés és az alapján szerződés létrehozatala, valamint ezzel összefüggésben az ajánlatkérő azonosítása és a vele történő kapcsolattartás az adatkezelés célja. Ezen adatokat az adatkezelő azért kezeli, hogy az ajánlatkérő érintett kérésére az ajánlatkérő kapcsolattartója útján az ajánlatkérőnek tudjon ajánlatot küldeni. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

 

6.3. Hírlevél, elektronikus direkt marketing üzenet küldéssel kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató az ahhoz hozzájárult személyek részére marketing üzleti célból e-mailben marketing tartalmú üzeneteket küld, amelyek a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, kedvezményeket, akciókat, árlistákat, promóciókat, nyereményjátékokat és annak részletes feltételeit, valamint egyéb marketing üzenetet tartalmaznak. A Szolgáltató direkt marketing üzenet, hírlevél küldés céljára a címzettek alábbi adatait kezeli:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

név

Érintettől

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket, állásajánlatot kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím

Érintettől

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket, állásajánlatot kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

A hírlevél címzettek valamennyi hírlevél, illetve elektronikus direkt marketig üzenet végén található leiratkozás vagy hasonló elnevezésű linkre, gombra kattintva, valamint a Szolgáltató lenti e-mail címére vagy postacímére küldött levélben iratkozhatnak le a hírlevélről, illetve direkt marketing üzenetről, visszavonva ezzel az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

Leiratkozás esetén e-mail címét és nevét a hírlevél adatbázisunkból töröljük és arra a címre a továbbiakban hírlevelet, direkt marketing üzenetet nem küldünk.

Leiratkozás esetén hírlevelünkre bármikor újra feliratkozhat. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele egyetlen más szolgáltatásunk igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hírlevél feliratkozáshoz kötelező, anélkül a feliratkozás nem lehetséges. A hírlevél feliratkozás lehet feltétele valamely promócióban, nyereményjátékban való részvételnek, ezt a feltételt mindig az adott promóció, illetve nyereményjáték konkrét szabályzata tartalmazza.

A hírlevél és direkt marketing üzenet nem foglalja magában azon üzeneteket, amely az igénybe vett szolgáltatás vagy megvásárolt termék árával, feltételeivel vagy azok változásával kapcsolatosak. A szerződési feltételek változásáról a szerződött ügyfeleit a Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció, kapcsolattartás, értesítés keretében értesíti a szerződött partnerek kapcsolattartóinak elérhetőségein, így többek között e-mailben. Ezen adatkezelési esetkörre vonatkozó részletes tájékoztatást a szerződött partnerekkel kötött szerződésekhez csatolt külön adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

6.4. Valamennyi Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap Látogatók igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a Honlapot továbbfejlesszük, a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk. Egyes apró programok azt segítik elő, hogy a Felhasználóknak ne kelljen az azonosító adataikat újra beírniuk a következő bejelentkezésnél, és könnyebb és gyorsabb legyen az azonosításuk, míg más programok a Felhasználók azonosítását szolgálják. Az alábbiakban részletezzük, hogy a Honlapon milyen adatokat gyűjtünk:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Automatikusan gyűjtött adatok:

– IP cím

– böngésző típusa

– operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai

– hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó

– első látogatás időpontja

– utolsó látogatás időpontja

– honnan jött a látogató (forrás oldal)

– milyen keresőmotort használt

– milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz

– milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz

– mennyi ideig volt a honlapon

– látogatás kezdő és záró időpontja

– előzőleg látogatott oldal címe

– meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás

– Google Analytics által generált, a felhasználó azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User ID)

Automatikusan gyűjtött

a) Felhasználó felismerése

b) Honlap testreszabása

c) Honlap és az azon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztése

d) közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás és profilalkotás targetált reklámok közzétételére

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

A Honlapokon a Szolgáltató cookiekat alkalmaz a fenti célok érdekében, azaz a Felhasználó felismerésére, a Honlap testreszabására, a Honlap és az azon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztésére, közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás és profilalkotás targetált reklámok közzétételére.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A Honlapokon a Google Analytics szolgáltatásait és cookie-jait alkalmazzuk, ezek az alábbiak:

A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít a Szolgáltatónak többet megtudni arról, hogy a Honlapok látogatói milyen szokások szerint használják a Honlapokat. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Honlapokra és azok mely oldalait tekintik meg.

 

COOKIE NÉV

COOKIE CÉL

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

_ga

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

Beállítástól/frissítéstől számított 2 év

_gat

A lekérési arány szabályozására alkalmazható.

Beállítástól/frissítéstől számított 10 perc

_gid

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

Beállítástól/frissítéstől számított 2 nap

 

A Google Analytics cookiekról további információt itt olvashat:  http://www.google.com/policies/privacy/

Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlapok látogatása során, akkor kattintson az alábbi linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Honlapjainkon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.

Az automatikusan gyűjtött adatok alapján nem történik döntéshozatal, azokat nem kapcsoljuk össze a tevékenységünk során egyébként kezelt más adatokkal, azokat nem használjuk fel más kontextusban, és azok alapján automatizált döntéshozatal nem történik. A fenti adatkezelés az érintettekre joghatással nincsen.

 

6.5. Magazinok interjúalanyai, magazinokban szereplő személyek

A Szolgáltató marketing anyagaiban, a Behaviour- a HR magazinban online és offline is közöl portrékat, cikkeket, amelyben a magazinokban interjúkat adó és egyéb okból a magazinban szereplő személyek adatai kerülnek megjelenítésre. A fenti személyes adatok marketing anyagokban történő felhasználása körében a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

a) Interjúalanyoknak tiszteletpéldány küldése marketing és tájékoztatás céljából;

b) Online és nyomtatott kiadványban, a társaság honlapján, közösségi média oldalain marketing célú felhasználás, az adatkezelő és termékei, szolgáltatásai népszerűsítésére

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

Kiadvány megjelenésétől számított 5 év

Cégnév

Érintett

a) Interjúalanyoknak tiszteletpéldány küldése marketing és tájékoztatás céljából;

b) Online és nyomtatott kiadványban, a társaság honlapján, közösségi média oldalain marketing célú felhasználás, az adatkezelő és termékei, szolgáltatásai népszerűsítésére

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

Kiadvány megjelenésétől számított 5 év

Arckép (fotó)

Érintett

a) Interjúalanyoknak tiszteletpéldány küldése marketing és tájékoztatás céljából;

b) Online és nyomtatott kiadványban, a társaság honlapján, közösségi média oldalain marketing célú felhasználás, az adatkezelő és termékei, szolgáltatásai népszerűsítésére,

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

Kiadvány megjelenésétől számított 5 év

 

A Szolgáltató jogos érdeke:

Az adatkezelő a marketing célok mellett kifejezetten annak érdekében küld tiszteletpéldányokat a személyi kör tagjainak és az interjúalanyoknak, hogy ezzel elismerését illetve köszönetét fejezze ki az adott marketing anyagban való közreműködés vagy a felek között fennálló partneri kapcsolat vonatkozásában. Az érintett ésszerűen számíthat arra, hogy ezen célból is sor kerül adatai kezelésére, és erről tájékoztatást is kap az adatkezelőtől. Az érintett ezen adatok kezelésével szemben tiltakozhat, azt ellenőrizheti, valamennyi joga biztosított.

Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.

 

6.6. Behaviour – a HR magazin előfizetők

A Szolgáltató az általa megjelentett egyes magazinok előfizetőivel összefüggésben az alábbi adatokat kezeli:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

f) Számlázás

F/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

 

F/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

F/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 8 év

Cégnév

Érintett

a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

f) Számlázás

 

F/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

 

F/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

F/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 8 év

Szállítási cím

Érintett

a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

f) Számlázás

F/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

 

F/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

F/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 8 év

Számlázási cím

Érintett

a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

f) Számlázás

F/a), b), d) és e) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés létrehozatala, teljesítése

 

F/c) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

F/f) pont szerinti cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 8 év

 

A Szolgáltatói jogos érdek megjelölése:

Előfizetések esetén az érintettek személyes adatait a Szolgáltató a fennálló szerződésből eredő jogviták rendezése érdekében, esetleges peres, nemperes vagy egyéb hatósági eljárásban történő bizonyítás érdekében használja fel. Ezen adatokat a Szolgáltató azért kezeli, hogy amennyiben a vásárló természetes személlyel a szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezik, ezen adatokat bizonyítási célból a Szolgáltató felhasználhassa. A Szolgáltató ezen jogát elévülési időn belül gyakorolhatja. Az adatkezelés ezért a Szolgáltató jogai és jogos érdekei megóvása érdekében szükséges. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.

 

6.7. Minősített címlistás személyek

A nyomtatott formában megjelenő magazinok esetében a Szolgáltató az iparágak legfontosabb szereplőinek minden hónapban tiszteletpéldányokat küld ki, ezen érintettek vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

Iparágak legfontosabb szereplőinek tiszteletpéldány küldése marketing és tájékoztatás céljából

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

Kiadvány megjelenésétől számított 5 év

Cégnév

Érintett

Iparágak legfontosabb szereplőinek tiszteletpéldány küldése marketing és tájékoztatás céljából

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Kiadvány megjelenésétől számított 5 év

Szállítási cím

Érintett

Iparágak legfontosabb szereplőinek tiszteletpéldány küldése marketing és tájékoztatás céljából

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Kiadvány megjelenésétől számított 5 év

 

Az adatkezelő a marketing célok mellett kifejezetten annak érdekében küld tiszteletpéldányokat a személyi kör tagjainak és az interjúalanyoknak, hogy ezzel elismerését illetve köszönetét fejezze ki az adott marketing anyagban való közreműködés vagy a felek között fennálló partneri kapcsolat vonatkozásában. Az érintett ésszerűen számíthat arra, hogy ezen célból is sor kerül adatai kezelésére, és erről tájékoztatást is kap az adatkezelőtől. Az érintett ezen adatok kezelésével szemben tiltakozhat, azt ellenőrizheti, valamennyi joga biztosított.

Az érintettek tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenettel, ebben az esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.

 

6.8. Behaviour HR Club rendezvények résztvevői

A Szolgáltató időről időre rendezvényeket szervez, amelyen résztvevő személyek személyes adatait kezeli egyrészt a rendezvényre való jelentkezés, regisztráció érdekében, másrészt pedig a rendezvénnyel kapcsolatban történő kapcsolattartás, értesítések küldése érdekében és céljára. A rendezvényeken továbbá a Szolgáltató marketing célokra fotókat, videókat is készít, amelyeket marketing közleményében megjelenít. Szolgáltató a rendezvény résztvevők alábbi adatait kezeli:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

Kapcsolattartás

Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

E-mail cím

Érintett

Kapcsolattartás

Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Munkahely neve, címe

Érintett

Kapcsolattartás

Regisztráció, jelentkezés a rendezvényre

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Arckép (fotó)

Érintett

Marketing célből történő felhasználás különböző online és offline platformokon

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenetben, amely esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.

 

6.9. Facebook szavazások résztvevői, kommentelők, kedvelők

A Szolgáltató által fenntartott Facebook oldalon időnként lehetőségük van az oldalt kedvelő vagy meglátogató Facebook felhasználóknak szavazásokon véleményt nyilvánítani, valamint ennek keretében az adott tartalmakhoz megjegyzést fűzni, illetve kedvelni azokat. Ezen tevékenységgel kapcsolatosan a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

 

A

B

C

D

E

Kezelt adat kategóriája

(* = opcionális adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Név

Érintett

Szavazáson részvétel

Szavazók értesítése az eredményről

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

 

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenetben, amely esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.

 

7. Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?

7.1. Az adatkezelő

A 6. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató, és elérhetőségei az alábbiak:

Premium Business Media Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1088 Budapest Szentkirályi u. 16. I. em 5/A.

Levelezési cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. 2. em.

Cg.: 01-09-359242

Adószám: 01-09-359242

Képviseli: Vámos Zsuzsanna

Honlap: www.behaviour.hu


E-mail cím: kiado@behaviour.hu

A Szolgáltató részéről adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

 

7.2. Adatfeldolgozók

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

 

Adatfeldolgozó neve, elérhetőségei

Végzett adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozással érintettek köre

Adatfeldolgozással érintett adatok kategóriái

Microsoft Corporation (Microsoft Office 365, USA, One Microsoft Way Redmond, Washington 98052)

 

Felhőszolgáltatás nyújtása

Felhőben tárolt dokumentumokban szereplő adatok érintettjei

 

Felhőben tárolt dokumentumokban szereplő adatok

GS Informatika Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Harkály utca 7.; Cg.: 13-09-153274; Adószám: 23768208-2-13; Képviseli: Novinics Ferenc

Központi IT szolgáltatások nyújtása (biztonság, e-mail szolgáltatás, hálózati szolgáltatás, IT személyzet)

Ajánlatkérők, potenciális vevők kapcsolattartói

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Behavoiur – a HR magazin előfizetők

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Minősített címlistás személyek

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Magazin interjúalanyai, magazinban szereplő személyek

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Behaviour HR Club rendezvények résztvevői

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Hírlevél címzettjei

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Facebook szavazások résztvevői

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Karrierszkenner adatbázis tagjai

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Cégszkenner adatbázis tagjai

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Az év HR vezetője szavazás jelöltjei

– Összes levelezőrendszerben és levelezőszerveren tárolt adat

– Összes fájlszerveren tárolt adat

– Összes nyomtatószerveren tárolt adat

– Összes applikáció szerveren tárolt adat

Google LLC

1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA

Google Analytics és DoubleClick for Publishers szolgáltatás nyújtása

 

www.behaviour.hu honlapot meglátogató személyek

Automatikusan gyűjtött adatok: IP cím

– böngésző típusa

– operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai

– hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó

– első látogatás időpontja

– utolsó látogatás időpontja

– honnan jött a látogató (forrás oldal)

– milyen keresőmotort használt

– milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz

– milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz

– mennyi ideig volt a honlapon

– látogatás kezdő és záró időpontja

– előzőleg látogatott oldal címe

– meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás

– Google Analytics által generált, a felhasználó azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User ID)

Saját fejlesztésű CRM 

CRM szolgáltatás

Ajánlatot kérők (potenciális vevők) kapcsolattartói

Név

E-mail cím

Telefonszám

Fax szám

Cégnév

Behaviour – a HR magazin előfizetők

Név

Cégnév

Szállítási cím

Számlázási cím

Minősített címlistás személyek

Név

Cégnév

Szállítási cím

Behaviour HR Club rendezvények résztvevői

Név

Cégnév

E-mail cím

Facebook, Inc.

1601 Willow Road Menlo Park, California 94025

Facebook Pixel szolgáltatás nyújtása

A www.behaviour.hu honlapot meglátogató személyek

Automatikusan gyűjtött adatok:

– IP cím

– böngésző típusa

– operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai

– hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó

– első látogatás időpontja

– utolsó látogatás időpontja

– honnan jött a látogató (forrás oldal)

– milyen keresőmotort használt

– milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz

– milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz

– mennyi ideig volt a honlapon

– látogatás kezdő és záró időpontja

– előzőleg látogatott oldal címe

– meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás

Szavazást, kommentelést lehetővé tevő felület biztosítása

Facebook szavazások résztvevői, kommentelők

Név
Hozzászólás, leadott szavazat tartalma

Fotós

Fotózás, videofelvétel készítés

Behaviour HR Club rendezvények résztvevői

Arckép

LinkedIN Corporation

(1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085)

Twitter, Inc.

(1355 Market Street #900 San Fransisco, California 94103)

Facebook Ireland

(4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland)

  Web for U

Patainé Fekécs Tímea EV.

1215 Budapest, Árpád u. 8. Adószám: 67859014-1-43

Patai István EV.

1215 Budapest, Árpád u. 8.  Adószám: 66772981-1-43

Honlap üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás

Karrierszkenner adatbázis tagjai

Név
Beosztás

Utolsó munkahely neve

Karrier útvonal

Végzettség

Iskolák

Publikációk, díjak, tagságok

Cégszkenner adatbázis tagjai

Cégvezető neve

Cégvezető beosztása

Céggel kapcsolatos interjúk, cikkek tartalma

Az év HR vezetője szavazás jelöltjei

Név
Születési idő, hely

Lakcím

Elmúlt egy évben elért eredmények, információk

Hírlevél címzettjei

Név

E-mail cím

Facebook szavazások résztvevői, kommentelők

Név
Hozzászólás, szavazat tartalma

www.behaviour.hu honlapot meglátogató személyek

Automatikusan gyűjtött adatok:

– IP cím

– böngésző típusa

– operációs rendszer típusa, nyelve, verziószáma, egyéb beállításai

– hányszor látogatta meg az oldalt a felhasználó

– első látogatás időpontja

– utolsó látogatás időpontja

– honnan jött a látogató (forrás oldal)

– milyen keresőmotort használt

– milyen linkre kattintott az oldalra jutáshoz

– milyen keresőszót használt az oldalra jutáshoz

– mennyi ideig volt a honlapon

– látogatás kezdő és záró időpontja

– előzőleg látogatott oldal címe

– meglátogatott oldal, aloldal, funkció vagy szolgáltatás

– Google Analytics által generált, a felhasználó azonosítására szolgáló felhasználó azonosító (User ID)

UAB MailerLite, Székhely: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

 

Hírlevélküldő alkalmazás

Hírlevél címzettjei

Név

E-mail cím

Digitalstand Kft. Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. IV. em.; Cg. 010-9-946450; Adószám: 22957577-2-41

 

Digitális újság szolgáltatás

Magazinok interjúalanyai, magazinokban szereplő személyek

Név

Cégnév

Fotó

Five International Kft. Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.; Cg. 01-09-898640; Adószám: 14320411-2-41

 

7.3. A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás:

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű, Microsoft Corporation (Microsoft Office 365, USA, One Microsoft Way Redmond, Washington 98052), LinkedIN Corporation (1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085), Twitter, Inc. (1355 Market Street #900 San Fransisco, California 94103), Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025; lperry@fb.com, USA) és Google, LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043; USA) szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozatában és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Az adatkezelő által igénybe vett USA székhelyű adatfeldolgozók, amelyek nem szerepelnek a Privacy Shield List-en:

SolarWinds Parent Inc. (7171 Southwest Parkway, Bulding 400, Austin, TX 78735) USA székhelyű vállalkozás, amely nem szerepel a fent nevezett Privacy Shield list-en, nincsen rá vonatkozó kötelező erejű vállalati szabály sem, nincs az USA tekintetében ilyen jellegű megfelelőségi határozata az Európai Bizottságnak, egyéb, a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciák sem állnak fenn, ezért a hozzá történő adattovábbítás a GDPR 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kifejezett külön hozzájárulás alapján történhet. A fentiek miatt az érintetteket tájékoztatni kell az esetleges adattovábbítási kockázatokról:

– nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelel a GDPR előírásainak

– nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás betartja az adatbiztonsági előírásokat

– nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelelő védelmi szintet biztosít a személyes adatok kezelésére

– nem biztosítható, hogy az adott vállalatra alkalmazandó jogszabályok biztosítják az alapvető szabadságjogokat és a személyes adatok védelmét

– nem biztosítható, hogy az adott vállalat felett létezik-e hatékony és független adatvédelmi felügyeleti hatóság vagy szerv, amely a vállalkozás adatkezelését ellenőrzi

– nem biztosítható, hogy az adott vállalkozás országa betartja a személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit

– nem biztosítható, hogy az érintett az adott vállalkozásra alkalmazandó jog alapján és országában megfelelően és hatékonyan tudja gyakorolni adatvédelmi jogait.

 

8. Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

 

9. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e) Tiltakozáshoz való jog: a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük.

f) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adathordozhatósági kérelmet csak az Ön által megadott, általunk az Ön hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni, valamint a más szolgáltatónak történő átadásra vonatkozó adathordozhatósági kérelmet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az műszakilag és biztonságosan lehetséges.

Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

g) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

h) Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén fennálló tiltakozási jog: amennyiben adatait jogos érdek jogalapon kezeljük, Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, amely esetben a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén adatait nem kezeljük tovább.

i) Panaszjog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Budakörnyéki Törvényszék előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 

10. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak személyes adatokat megismerni.

A személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az adatok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

– Az IT infrastruktúra adatbiztonságára vonatkozó részletes és minden releváns részletre kiterjedő, adatbiztonsági és információbiztonsági előírásokat is tartalmazó belső szabályzatokkal rendelkezünk.

– A személyes adatokat saját telephelyünkön található szervereinken tároljuk. Szigorú biztonsági eljárásokkal biztosítjuk, hogy illetéktelen személyek a rendszerhez fizikailag ne tudjanak hozzáférni.

– Az adattárolók zárható, klimatizált helyiségekben kerültek elhelyezésre.

– Az adatvesztés minimalizálása érdekében adataink biztonsági mentéséről rendszeresen gondoskodunk.

– A szerverekhez való hozzáférés a belső informatikai hálózaton csak felhasználói név és jelszóval történő azonosítás után lehetséges. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

– A hálózati erőforrások használata a felhasználók számára szabályozott, korlátozott, azonosításhoz kötött.

– Az irodai munkaállomások is csak megfelelő felhasználói név és jelszó ismeretével válnak hozzáférhetővé. Idegen adathordozó használata kizárólag automatikus vírus- és kártevő szűrés követően lehetséges.

– A Társaság valamennyi rendszerének, rendszerelemének védelmét a kártékony szoftverekkel szemben folyamatosan biztosítjuk.

– A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

– Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

Adatbiztonság a kommunikációban

– Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében titkosítást használunk. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk.

– Levelezési rendszerünk esetében több lépcsős védelmi rendszer került kialakításra kliens és szerver oldalon egyaránt. A rendszerhez az anoním hozzáférés nincs engedélyezve. Csak egyértelműen beazonosított személy számára lehetséges elektronikus üzenet küldése.

– Elektronikus üzenet fogadása során mail szűrő rendszert használunk és rendszerünk vizsgálja a küldő eredetét, azonosíthatóságát.

– Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen behatolás, a módosítás, valamint a beékelődés előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

– Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

– Hálózatunkhoz távolról történő csatlakozás esetében többszintű azonosítás szükséges.

– A telephelyen működő vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás szigorúan szabályozott, csak hitelesítő kulccsal rendelkező, rendszerünkön már korábban azonosított eszköz számára lehetséges.

 

Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során

– Rendszereink fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosítunk.

– A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.

– Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, szakembereink rendszeresen követik az iparági adatbiztonsági ajánlásokat alapelveket, melyek szerint elvégezzük a változáskövetést, és biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.

 

Adatbiztonság iratkezelés során

– Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadására vonatkozóan.

 

Fizikai adatbiztonság

– A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség kamerás és riasztó rendszerrel ellátott.. A telephely 24-ás személyes biztonsági felügyelet alatt áll.

– A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

– Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 

11. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

12. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.behaviour.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

ABOUT

Copyright © [current_year] [site_title] | Powered by Webforu

CONTACT US

500 Terry Francois St. San Francisco, CA 94158 +1-410-555-0134 | info@example.com contact@example.com

Scroll to Top